Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

  •  
  •  
  •  

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Administrator: Hofmarskallen

Fondens formål:
Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde.

Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser.

Ansøgning:
Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for projektet og ikke fylde mere end én A4 side. Der vedlægges udfyldt ansøgningsskema med e-mail adresse samt CV og budget. Yderligere bilag med relation til ansøgningen kan vedlægges.

Uddeling kan også finde sted uden ansøgning, og fonden kan selvstændigt tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger indenfor fondens formål. Fonden indstiftede i 1972 "Amalienborgprisen". Denne pris kan ikke søges og har til formål at støtte udgivelse af et betydningsfuldt dansk, ikke skønlitterært værk, der oversættes til andet sprog.

Under fonden hører også "Cayx-Legatet”, der støtter studerende og kandidater med relation til det franske. For yderligere oplysninger henvises til www.royalacademy.dk.

Tilsagn:
Tilsagn om støtte meddeles pr. brev umiddelbart efter førstkommende fondsmøde.

Afslag:
Afslag på ansøgninger meddeles løbende per e-mail eller brev.

Ansøgningsfrist:
15. februar (til behandling på bestyrelsens sommermøde ca. 1. juni)
15. august (til behandling på bestyrelses vintermøde ca. 1. december)

Uddeling:
Juni og december.
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Att.: Fuldmægtig Charles-Henri Keller
Postboks 2143
Amaliegade 18
1015 København K
Tlf. 33 40 10 10
Fax 33 40 11 26

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies