Kong Christian den Tiendes Fond

Kong Christian den Tiendes Fond

Bestyrelsesformand: Højesteretspræsident Poul Søgaard

Fonden støtter dels udforskning, forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, dels kulturelle formål. Af det beløb, der er til rådighed, ydes ca. 2/3 til medicinske formål og ca. 1/3 til kulturelle formål. De enkelte tildelinger overstiger normalt ikke 25.000 kr.

Støtte til medicinsk forskning sker fortrinsvis til individuelle forskningsprojekter.
Støtte ydes ikke til sociale formål, studierejser, deltagelse i kongres, kursus eller til færdiggørelse af disputats.
Støtte til fonde og foreninger ydes normalt ikke til en fonds eller forenings almindelige virksomhed. Derimod kan konkrete projekter inden for fondens eller foreningens rammer støttes, hvis projektet i øvrigt er omfattet af de formål, som Kong Christian den Tiendes Fond varetager.

Ansøgningsfrist: Senest med udgangen af maj måned.

Uddeling: Den 26. september på Kong Christian den Tiendes fødselsdag.

Kong Christian den Tiendes Fond
c/o Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K
Tlf.: 33 63 27 50       
Fax: 33 15 00 10

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies