Nikolai og Felix Fonden - H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix' Fond

Nikolai og Felix Fonden - H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix' Fond


Generelle oplysninger og formål:
Fonden har tidligere båret navnet Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond. Fondens kapital består af midler, som er fremkommet dels ved det overskud, der indkom ved salg af bryllupsmønt, fremstillet i anledning af brylluppet 18. november 1995, dels ved fusionen i 2004 med Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Internationale Uddannelsesfond, der blev oprettet i anledning af brylluppet 18. november 1995 med midler skænket af fondene i Bikuben-koncernen og af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse m.fl..

Fondens formål er at støtte humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark. Efter fondens praksis ydes der ikke støtte til organisationers løbende drift og til sociale formål for enkeltpersoner. Derudover ydes der ikke støtte til projekter med tilbagevirkende kraft. Kun ansøgninger, der imødekommes, vil modtage skriftlig meddelelse herom.

Der ydes som hovedregel ikke støtte til projekter, der er igangsat før afholdelsen af førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen. 

Ansøgningsfrist: 1. april (behandles på det årlige bestyrelsesmøde primo juni).

Uddeling: juni
Nikolai og Felix Fonden

Att.: Fuldmægtig Charles-Henri Keller
Amaliegade 18
Postboks 2143
1015 København K

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies