Protektorens rolle

Christian 5.s krone i metaltryk
  •  
  •  
  •  
Når medlemmer af Den kongelige Familie påtager sig protektioner, betyder det, at de påtager sig at beskytte og begunstige den relevante forening, institution, sag eller organisation. Dette kan gøres på mange forskellige måder, men generelt gælder det, at den Kongelige person støtter protektionen ved at være med til at udbrede kendskabet til den enkelte protektion og gennem dette arbejde at inspirere til, at andre mennesker også ønsker at støtte på forskellig vis.

Ofte vil protektoren aflægge årlige besøg i protektionen og desuden være til stede ved særlige begivenheder og arrangementer og i det hele følge den pågældende forening m.v.’s arbejde. Afhængigt af protektionens karakter kan der også være tale om hyppig mødeaktivitet.

Tilsagn om kongelig protektion kan variere fra sag til sag, og kan for eksempel være baseret på alment velgørende virksomhed eller eksport-fremme.

Det er i store træk muligt at inddele protektioner i dem, der har tilsagn om permanent protektion fra et medlem af Den kongelige Familie og dem, der har én-gangs tilsagn. Mange af især de humanitære sammenslutninger har tilsagn om permanent protektion, hvorimod protektion af udstillinger, kongresser eller lignende i reglen kun gives, hvis det pågældende medlem af Den kongelige Familie kan være til stede ved åbningen. Det er ligeledes muligt at en protektion gives til en periodisk tilbagevendende begivenhed eller arrangement.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies