Statsråd

Statministeren og ministre forelægger lov- og beslutningsforslag samt de af Folketinget vedtagne lovforslag til stadfæstelse af H.M. Dronningen.
 
Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Monarken fører forsæde. Statsråd afholdes efter behov og som regel onsdag formiddag. 

Regeringens lov- og beslutningsforslag skal inden fremsættelsen i Folketinget forelægges for Dronningen.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies