Anders Lassen Fonden

Fondens formål er at belønne betydningsfuld militær indsats og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel. Desuden tilgodeser fonden personer, eller deres efterladte, der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, hvis de er under vanskelige økonomiske forhold.

I form af en engangsydelse, yder fonden et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Søværnets Frømandskorps. Ydelsen kan også tilfalde pårørende.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies