Bloddonorerne i Danmark

Bloddonorerne i Danmark (BiD) har til opgave at fremme bloddonorsagen og at varetage bloddonorernes interesser. Det er BiDs mål at sikre, at der overalt i Danmark - og til enhver tid - er det fornødne antal frivillige, ubetalte bloddonorer til at sikre fuld forsyning med blod og blodprodukter til alle landets sygehuse.

Organisationen består af 75 lokale donorkorps, der arbejder frivilligt og ulønnet for at rekruttere og fastholde landets ca. 230.000 bloddonorer.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies