Danske Døves Landsforbund

Danske Døves Landsforbund er en privat interesseorganisation, der arbejder til gavn for de ca. 4.000 danske døve, der bruger tegnsprog. Målet for vores arbejde er, at døve så vidt muligt skal have samme vilkår som andre. Danske Døves Landsforbund er høringsberettiget i spørgsmål, som handler om døve og handicappedes forhold i samfundet. Via vores politiske arbejde bl.a. i De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og Det Centrale Handicapråd prøver vi at få politikere i tale og påvirke dem til at yde en god service til døve. Vi samarbejder også med internationale organisationer for døve.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies