Høreforeningen

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for børn, unge og voksne med nedsat hørelse, for døvblevne, CI-opererede og mennesker med tinnitus, menière eller andre lyd- og høreproblemer.

Gennem rådgivning, netværksgrupper og generel information informerer Høreforeningen om ørets sygdomme, lyd- og høreproblemer, hjælpemidler mv. og støtter medlemmerne i at håndtere en tilværelse med lyd- og høreproblemer.

Høreforeningen arbejder for at forebygge støjskader.

Høreforeningen varetager over 800.000 danskeres interesser på høreområdet og har politisk og socialt aktive lokalafdelinger i alle landets kommuner.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies