Søe-Lieutenant-Selskabet

Søe-Lieutenant-Selskabet er et sømilitært videnskabeligt selskab, der blev stiftet den 17. september 1784 og er dermed det næstældste selskab af sin art i verden. Selskabets formål er gennem udveksling af tanker, anskuelse og oplysning at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn. Som militært selskab er det usædvanligt af to årsager: Dels er alle medlemmer lige i selskabets aktiviteter uanset militær rang, og dels kan bestyrelsen kun vælges blandt yngre søofficerer.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies