Søsportens Sikkerhedsråd

Søsportens Sikkerhedsråd blev konstitueret under det daværende handelsministerium i 1967 for at skabe et forum, der kunne arbejde for sikkerhed for søsportsudøvere - herunder også fritidsdykkere. I Søsportens Sikkerhedsråd er der repræsenteret organisationer, der tilsammen tegner ca. 175.000 søsportsfolk og Rådets formand er udpeget af Søfartsstyrelsen.

Søsportens Sikkerhedsråds formål er:

  • at arbejde for større sikkerhed for mennesker, der anvender havet, søer og vandløb til rekreative formål
  • at koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden til søs i fritidsbåde
  • at tage initiativer til forebyggelse af ulykker i forbindelse med de nævnte områder
  • at være rådgivende for Søfartsstyrelsen i sager med relation til området og at fremstille oplysningsmateriale og gennemføre andre initiativer til opfyldelse af Rådets formål


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies