HKH Kronprinsens tale ved indvielse af trænings- og genoptræningsfaciliteter i Forsvaret den 23. april 2012

Offentliggjort den 23. april 2012

I oktober 2010 deltog Kronprinsessen og jeg i indvielsen af Klinik for Ergo og Fysioterapi på Rigshospitalet. Et projekt, der skulle fokusere på de soldater, der kommer hjem med fysiske skader. Og sikre dem den bedst mulige behandling. 

Resultaterne fra Rigshospitalet har været meget positive, og projektet på Rigshospitalet er i dag selvkørende. Projektet har bl.a. skabt grobund for DIF Soldaterprojekt med fokus på at give skadede veteraner et aktivt idrætsliv og ugentlige træningssamlinger for skadede veteraner på Center for Idræt.  Og så har projektet dannet grundlag for det, vi er samlet for i dag.

Projekt ”lokal genoptræning” har til formål at sikre, at de soldater, der kommer hjem med fysiske men, og som er udskrevet fra Rigshospitalet, kan fortsætte en optimal og professionel genoptræning. Projektet baserer sig på de positive erfaringer fra genoptræningen med sårede soldater på Rigshospitalet. Med direkte støtte fra Remmen Fonden har Soldaterlegatet doneret 5 mio. kr. til projektet - til at forbedre genoptræningsfaciliteterne på en række af Forsvarets tjenestesteder, og til en etårig projektansættelse af to fysioterapeuter. Projektet sker i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste.

Som protektor for Soldaterlegatet er det en glæde for mig at indvi et projekt, der kan medvirke til, at de sårede soldater får den bedst mulige genoptræning - og dermed hurtigt kan komme godt og sikkert tilbage til en aktiv hverdag.

Jeg indvier hermed de nye genoptræningsfaciliteter ved trænregimentet i Aalborg, Dragonkasernen i Holstebro, Garderhusarregimentet i Slagelse, Almegårds Kaserne på Bornholm, Center for Idræt på Svanemøllens Kaserne samt på Garderkasernen i Høvelte, hvor vi er samlet i dag. 
Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies