HKH Kronprinsens tale ved indvielse af Zackenberg Research Station, Daneborg, Grønland den 25. juni 2013

Offentliggjort den 27. september 2013

Siden jeg i år 2000 oplevede den nordøstgrønlandske Nationalparks fantastiske natur på Sirius 2000 ekspeditionen fra Qaanaaq til Daneborg, har jeg med stor interesse fulgt den forskning, som foregår her. 

Det er mig derfor en stor glæde at indvie den nye forskningsstation, Zackenberg Research Station, Daneborg. Stationen er blevet til i et smukt samarbejde mellem Aage V. Jensens Naturfond, Grønlands Selvstyre, Aarhus Universitet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Alle, der har rejst til Nordøstgrønland, ved, at det er forbundet med store besværligheder og omkostninger at etablere et byggeri heroppe. Takket være Aage V. Jensens Naturfonds donation til etablering af Daneborg, har forskerne ved Aarhus Universitet og de mange samarbejdspartnere fra hele verden fået nye og helt afgørende faciliteter til at udvikle afgørende viden om klimaændringernes indvirkning på Arktis.

Da jeg for 13 år siden for første gang besøgte Daneborg, vidste vi ikke meget om betydningen af disse klimaændringer. Takket være forskernes indsats og fremsynede fonde som Aage V. Jensens Naturfond, ved vi i dag, at klimaet og naturen i Arktis er under forandring. Og ikke mindst, at de arktiske klimaforandringer påvirker forholdene på resten af Kloden.

Med etablering af Daneborg, tager vi hul på et nyt og afgørende kapitel i forskningen i den nordøstgrønlandske Nationalpark. Derfor er det mig en stor ære på vegne af Aage V. Jensens Naturfond at foretage den officielle indvielse af Zackenberg Research Station, Daneborg, og overdrage bygningerne til Grønlands Selvstyre og driften af forskningen til Aarhus Universitet. Jeg er sikker på, at stedet her bliver base for en række af verdens førende forskere gennem de næste mange år.

Tillykke med forskningsstationen – jeg glæder mig at følge de vigtige resultater, som vil blive skabt her i fremtiden.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies