HKH Kronprinsens tale ved udnævnelse af Søren Haslund-Christensen til æresmedlem af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab den 6. marts 2012

Offentliggjort den 6. marts 2012

Jeg vil også gerne byde varmt velkommen til dette møde i Geografisk Selskab!  Og jeg vil bede Søren Haslund-Christensen om at komme herop.

Generalmajor og kammerherre Søren Haslund-Christensen har bestridt posten som vicepræsident for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab gennem 19 år, og har nu valgt at overlade ledelsen af selskabet til andre. Søren Haslund-Christensen indtrådte i selskabets råd 1989 og blev medlem af bestyrelsen 1990. To år efter tiltrådte han posten som vicepræsident, hvor han efterfulgte legendariske viceadmiral Sven Thostrup. Også Søren Haslund-Christensen har opnået status af legende. Han har myndigt - men på samme tid åbent og med stor indføling - ledet knapt hundrede medlemsmøder, 38 bestyrelsesmøder, 19 rådsmøder og lige så mange generalforsamlinger.

Som søn af en af Danmarks store opdagelsesrejsende, Henning Haslund-Christensen har geografi ligget ham i blodet, og Søren Haslund-Christensen har selv stået for en række filmekspeditioner til Centralasien og Mongoliet. Det kommer vi til at høre meget mere om i aften.

Dertil kommer, at Søren Haslund-Christensen var en af lederne af Galathea 3 ekspeditionen, hvor han var formand for bestyrelsen af Dansk Ekspeditionsfond og desuden påtog sig direktørposten under den sidste del af ekspeditionen, hvor han også var togtleder i en periode. For denne bedrift har Geografisk Selskab hædret ham ved at tildele ham Galatheamedaljen.

Søren Haslund-Christensen har en karriere som officer i den danske hær, der sluttede som generalmajor og chef for Jyske Division, og en yderligere karriere som hofmarskal hos Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen.

I dag udnævner Det kongelige Danske Geografiske Selskab med stor applaus Søren Haslund-Christensen til æresmedlem. Vi kan ikke ophøje dig til legende, for det er du allerede, men æresmedlemskabet er kronen på en lille menneskealders medlevende indsats for selskabet.

Tillykke!

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies