Indledning til modtagerne af Forskningskommunikationsprisen 2013 og oplæsning af vindermotivering - på VIA University College den 2. maj 2013

Offentliggjort den 2. maj 2013

Et stort tillykke til prismodtagerne og til hele holdet bag Research Group for Criminal Justice Ethics. Portrættet, som vi netop har set, viser tydeligt, at denne gruppe er fagligt og formidlingsmæssigt meget dygtige.

Forskningskommunikationsprisen 2013 går til forskergruppen Research Group for Criminal Justice Ethics, som består af professor Jesper Ryberg og lektorerne Thomas Søbirk Petersen og Sune Lægaard, som er gruppens fastansatte kernemedlemmer. Herudover omfatter forskergruppen desuden et skiftende antal postdoc- og ph.d.-stipendiater. Alle gruppens medlemmer er ansat ved Roskilde Universitet.

Jesper Ryberg, Thomas Søbirk Petersen og Sune Lægaard har hver især leveret væsentlige bidrag til den internationale forskning inden for anvendt etik og i særdeleshed retsfilosofi. Jesper Ryberg modtog således EliteForsk-prisen i 2011.

Sideløbende har de imidlertid arbejdet energisk for at udbrede forskningsresultater om straffesystemers berettigelse og udformning til en bredere offentlighed og dermed bidraget til den retspolitiske debat.

Gruppens indsats er et forbilledligt eksempel på, hvordan man kan kvalificere en offentlig debat videnskabeligt, og hvordan et forskningsområde, som ikke har offentlighedens umiddelbare bevågenhed, kan formidles på en måde, så det virker vedkommende og praktisk relevant.

Gruppen har selv taget mange initiativer og benytter en bred vifte af traditionelle og nyskabende formidlingsformer.

I 2012 har gruppen i samarbejde med dagbladet Politiken åbnet bloggen Filosofferne – den etiske vinkel, som har vakt stor opmærksomhed og affødt mange videre diskussioner, interviews mv. Gruppens indlæg er ikke blot debatskabende og problematiserende, sådan som formidling af etik ofte primært er. De rejser ikke bare væsentlige spørgsmål, men giver forskningsbaserede bud på, hvilke præmisser debatten bør føres på, og hvilke tiltag og synspunkter, der har forskningsmæssigt belæg og illustrerer dermed også på fremragende vis etikforskningens potentiale.

Foruden strafferet behandler gruppens medlemmer også andre emner af bred samfundsmæssig relevans, f.eks. doping, ulandshjælp og ytringsfrihed, ligeledes på en måde, så det bidrager til at gøre diskussionerne om disse emner mere videnskabeligt funderede og nuancerede.

Det må særligt fremhæves, at der er tale om en forskergruppe og ikke blot en enkelt forsker med særlige evner og interesser for formidling. Gruppens medlemmer betragter ikke forskningskommunikation som en biting, der skal uddelegeres eller overstås, men som en integreret og kontinuerlig del af hele gruppens virke.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies