Hofleverandører

Læs mere om prædikatet "Kongelig Hofleverandør"

Den kongelige krone tegnet af Claus Achton Friis i 1972.
  •  
  •  
  •  

Hofleverandører

Udnævnelsen til "Kongelig Hofleverandør" giver prædikatholderen lov til at benytte kronen sammen med prædikatet og firmanavnet på skilte, brevpapir, emballage og etiketter. Hofprædikatet tildeles af Hendes Majestæt Dronningen. Prædikatet tilfalder en enkeltperson i virksomheden som regel ejeren, den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden. Denne person må dog ikke benævne sig Kgl. Hofleverandør. Er der ejerskifte, skal virksomheden sende en ny ansøgning til Hofmarskallatet.

For at blive hofleverandør skal ansøger bl.a. have haft en fast leverance til Hoffet i en længere årrække. Hofleverandørerne er bredt repræsenteret lige fra håndværk, blomster, biler, pelse, vine til sanitet. Der er i dag 100 danske og 6 udenlandske prædikatholdere.

Kongehuset skelner ikke længere mellem de to hofprædikater: "Kongelig Hofleverandør" og "Leverandør til Det Kongelige Danske Hof". I dag tildeles kun prædikatet "Kongelig Hofleverandør" og som følge heraf kan "Leverandører til Det Kongelige Danske Hof" efter ansøgning få tilladelse til at ændre prædikat.

Brug af kongevåben og Kongekrone

Kronen samt firmanavn skal altid stå sammen. Kongekronen skal placeres øverst, derefter følger prædikatet og nederst firmanavnet. Kongelig kan forkortes til Kgl.

Kongekronen må ikke anvendes alene og må ikke indgå som en del af et firmalogo. De Kongelige Hofleverandører, der er udnævnt før den 16. april 2008, kan fortsat benytte enten kongekrone eller kongevåben. Leverandører til Det Kongelige Danske Hof kan benytte kongekrone.

Kontaktperson i Hofmarskallatet: Økonomichefen, tlf. 33 40 10 10.


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies