Økonomi

Læs mere om Kongehusets økonomi

  •  
  •  
  •  

Statsydelsen

Den årlige statsydelse, apanage, til Dronningen er fastsat i lov nr. 491 af 7. juni 2001 om Dronning Margrethe den Andens civilliste (Civillisteloven). Statsydelsen reguleres to gange årligt i henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte.

Pr. 1. oktober 2015 udgør statsydelsen 6.545.809 kr. pr. måned, hvoraf Prinsgemalen modtager 10% og Prinsesse Benedikte 1,5% svarende til henholdsvis 654.580,90 kr. og 98.187,14 kr.

Statsydelsen til Dronningen og Prinsgemalen skal dække Regentparrets omkostninger til personale, hoffets drift, administration og ejendomme samt omkostninger af mere privat karakter. For Prinsesse Benediktes vedkommende dækker statsydelsen repræsentative omkostninger til officielle forpligtigelser.

Staten stiller i henhold til Civillisteloven blandt andet en række slotte og inventarier til rådighed for Dronningen. Staten afholder omkostninger til udvendig vedligeholdelse, restaureringer og moderniseringer af slottene, mens omkostninger til indvendig vedligeholdelse dækkes af Dronningen.

Ud over statsydelsen til Dronningen, er der fastsat årpenge til Kronprinsen på 1.611.228 kr. pr. måned (hvoraf Kronprinsessen modtager 10%) og til Prins Joachim på 284.787 kr. pr. måned.

Årpengene skal dække omkostninger til personale, hoffets drift, administration, ejendomme samt omkostninger af mere privat karakter.

I henhold til lov om indkomstskat og lov om registrering af motorkøretøjer er Dronningen, Prinsgemalen, Prinsesse Benedikte, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie fritaget for betaling af indkomstskat samt registrerings- og vægtafgifter.

Der ydes i følge Civillisteloven og de to årpengelove refusion af udgifter til moms svarende til den statslige ordning for refusion af moms af indkøb.

Dronningen, Prinsgemalen, Prinsesse Benedikte, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie er underlagt de almindelige regler for betaling af arve- og gaveafgift samt ejendomsskatter.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies