Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot er i dag Det Nationalhistoriske Museum. Særligt tilknyttet Kongehuset er slottets Ordenskapel og Badstuen

Frederiksborg Slot, 2009
Barokhaven ved Frederiksborg Slot, 2010
  •  
  •  
  •  

Frederiksborg Slot er i dag Det Nationalhistoriske Museum. Særligt tilknyttet Kongehuset er slottets Ridderkapel og Badstuen.

De danske Ridderordeners Kapel

Frederiksborg Slotskirke har bevaret en særlig forbindelse til kongehuset. De enevældige konger, med undtagelse af Christian 7., blev salvet i kirken. Salvingsritualet erstattede ved enevældens indførelse kroningen som indvielsesceremoni for den nye monark. Christian 5. var den første konge, som blev salvet, og han oprettede tillige Ridderkapellet, hvor ridderskjoldene blev ophængt. Elefant- og Storkorsridderes skjolde bliver stadig ophængt i kapellet. I dag fungerer Frederiksborg Slotskirke som almindelig sognekirke og museum.

Badstuen

Af Frederik II's oprindelige Frederiksborg Slot findes stadig det lille Badstueslot. Bygningen er opført i 1580, og den rigt dekorerede sandstensportal med kannelerede, joniske søjler med løvemasker på postamenter og søjleskafter bærer stadigvæk bygherren, Frederik 2.'s valgsprog "Meine Hoffnung zu Gott allein".

Som navnet indikerer, var formålet med bygningen at tjene som badeværelse, og der var i stueetagen indrettet et tinbeklædt rum til formålet. Det eksisterede helt op til 1794, da tinnet blev taget ned og solgt. Herudover var bygningen også et lysthus, udstyret med køkken og flere sovepladser. Badstuens indre nyindrettede Frederik 7. i 1858. Hovedrummet i Badstuen er spisesalen midt i bygningen på første sal. I spisesalen har billedhugger A.M. Jahn skabt et af sine morsomme stuklofter med et utal af forskellige dyr.

Badstuen er ikke tilgængelig for offentligheden. H.M. Dronningen benytter til tider Badstuen til frokoster. Yderligere informationer om Frederiksborg Slot se Frederiksborgmuseet eller hjemmesiden for Slots- og Kulturstyrelsen.

Se Frederiksborg Slot på kort

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies