Marselisborg Slot

Marselisborg Slot ligger i Aarhus og er Regentparrets sommerresidens. Slottet er omgivet af en park i engelsk stil med små søer, en rosenhave og en række kunstværker.

Marselisborg Slot, 2003
Marselisborg Slot, 2006
<p>Marselisborg Slotspark 2015.</p>
  •  
  •  
  •  

I 1661 måtte en gældstynget Frederik 3. overdrage en af sine kreditorer, den hollandske storkøbmand Gabriel Marselis, en del krongods i Jylland - herunder godset Havreballegård. To af storkøbmandens sønner kom til Danmark og bosatte sig i Aarhusområdet. Den ene søn, Constantin Marselis, fik senere Havreballegård oprettet til baroniet Marselisborg. Constantin Marselis døde barnløs og overlod baroniet til Christian 5. Kongen skænkede herregården til sin søn Ulrik Christian Gyldenløve. I de efterfølgende århundreder var der skiftende ejere.

Aarhus by købte i 1896 Marselisborg gods, hvoraf et stykke af parken i 1898 blev skænket som en folkets bryllupsgave fra jyderne til det nygifte tronfølgerpar Prins Christian (10.) og Prinsesse Alexandrine. Som en del af gaven opførte arkitekt Hack Kampmann i 1899-1902 det nuværende Marselisborg Slot, som blev tronfølgerparrets sommerresidens.

I 1967 overdrog Kong Frederik 9. Marselisborg Slot til den daværende tronfølger Prinsesse Margrethe og Prins Henrik, og Regentparret benytter i dag slottet som sommerresidens.

Den omkring 13 ha. store park blev af anlægsgartner L. Chr. Diederichsen anlagt i engelsk stil med store græsplæner omgivet af træer, små søer og lave samt bevoksede små bakker. Parken rummer foruden en række kunstværker, en rosenpark samt en urtehave.

Slottet er ikke åbent for offentligheden, men slotsparken er åben for publikum, når den kongelige familie ikke har residens på slottet. Der er vagtskifte med Den Kongelige Livgarde kl. 12.00 i de perioder, hvor Dronningen opholder sig på slottet.

Se Marselisborg Slot på kort

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies