Audiens

Skuespiller Mads Mikkelsen blev i 2010 udnævnt til Ridder af Dannebrog
Ridderkorset i ordensæske
  •  
  •  
  •  
AUDIENS 
Ordet er afledt af det latinske ord audire, der betyder  at høre.  
Ordets betydning er at få foretræde for en højtstående person. 

OFFENTLIG AUDIENS

Dronningen afholder audiens på Christiansborg Slot på en række mandage i løbet af året. Ved audienserne er der mulighed for at takke Dronningen for deltagelse ved en åbning eller et besøg, for tildeling af en orden eller en medalje samt for kongelig udnævnelse og afsked. Ved ankomsten til Christiansborg Slot noterer en adjudant den fremmødtes navn og ærinde. Gæsten modtages herefter af kabinetssekretæren, inden den pågældende føres til audiensgemakket, hvor samtalen med Dronningen finder sted.

Audiensbroche.jpg

Ved offentlige audienser bærer Dronningen en broche, med Elefantordenens insignier. Det var Frederik 9., der lod den udføre til den daværende tronfølger i 1958.

PRIVAT AUDIENS

I særlige tilfælde har Dronningen privat audiens i residenspalæet. Det gælder eksempelvis ved besøg af statsoverhoveder, regeringschefer, udenrigsministre, parlamentsdelegationer, ledere fra internationale organisationer og øverste militære chefer fra andre lande.

Audiensens historie

Der er her i landet lang historisk tradition for, at menigmand med særligt ærinde kunne søge foretræde for kongen; men først under den tidlige enevælde blev audienserne sat i system.

Under Christian V (1670-99) og i hovedparten af Frederik IV's regeringstid (1699-1730) havde man den ordning, at enhver kunne henvende sig med en bøn eller anmodning, mens kongen ventede på, at hans hest blev gjort klar.

Adgangen til kongen blev reguleret af staldkarlen, der på forhånd afviste de håbløse anmodninger og skaffede sig en ekstraindtægt ved at koordinere resten. Som led i opbygning af den personlige enevælde formaliserede Frederik IV i 1725 systemet ved udstedelse af en forordning om faste ugentlige audienser, hvor enhver borger personligt kunne fremføre klagemål og forslag til monarken uden om administrationen.

Dette system videreførtes af senere monarker i varierende former og danner dermed det historiske grundlag for nutidens offentlige audienser.

For at se kommende audiensdage henviser vi venligst til kongehuset.dk.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies