Tildeling af medaljer

Udsnit af Den Kongelige Fortjenstmedalje af sølv
  •  
  •  
  •  

Fortjenstmedalje og Den kongelige Belønningsmedalje

Fortjenstmedaljen i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme område i det offentlige (dvs. indenfor samme ansættelsesmyndighed). For deltidsansættelse og for en række ansættelsesgrupper gælder særlige regler.

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld ansættelse i samme private virksomhed eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års ansættelse.

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde kan således ikke give grundlag for tildeling af en medalje.

Skriftlig anmodning om tildeling af en medalje skal ske til departementschefen i det ministerium, under hvis område den ansattes indsats må siges at høre. Eksempelvis skal en anmodning om tildeling af en medalje til en sygeplejerske normalt ske til departementschefen i Sundheds- og Ældreministeriet. Ved privat ansættelse skal anmodningen næsten altid ske til departementschefen i Erhvervs- og Vækstministeriet. Det er departementschefen, der foretager den endelige indstilling til Dronningen om medaljetildelingen. En række ministerier har nærmere oplysninger på deres hjemmesider.

Anmodningen, som skal fremkomme fra arbejdsgiveren, bør indeholde:
  • Den ansattes fulde navn og adresse samt personnummer.
  • Så vidt muligt dokumentation for ansættelsesforholdets varighed.
  • Redegørelse for at den ansatte har ydet en fortjenstfuld indsats.
  • Tidspunktet for arbejdsophør, hvis der ved privat ansættelse anmodes om tildeling af en medalje efter mindre end 50 års ansættelse.
  • Tidspunktet for en eventuel jubilæums- eller afskedsreception, hvis en sådan påregnes at blive holdt.

Den kongelige Fortjenstmedalje og Den kongelige Belønningsmedalje er den dekoreredes ejendom og skal således ikke tilbageleveres ved den dekoreredes død.

Om bæring af dekorationer henvises til Hofmarskallatets reglement af august 2003 om bæring af dekorationer.

For at se seneste tildelinger henviser vi venligst til kongehuset.dk.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies