Tildeling af ordener

Udsnit af Storkors af Dannebrogordenen
  •  
  •  
  •  

Tildeling af ordener

Oversigter over alle nulevende personer, der frem til den 1. marts 2014 (i det omfang personen var i live ved redaktionens afslutning) er benådet med ordener, findes i Hof- og Statskalenderen for henholdsvis:

Ridder af Elefantordenen 
Storkommandør af Dannebrogordenen
Storkors af Dannebrogordenen m. bryststjerne i diamanter
Storkors af Dannebrogordenen
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen
Kommandør af Dannebrogordenen
Dannebrogordenens hæderstegn
Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen
Ridder af Dannebrogordenen

Alle personer, der efter den 1. marts 2014 er benådet med ordener, er at finde på denne side. 

Alle personer er anført med den titel den pågældende havde ved tildelingen. Om bæring af dekorationer henvises til Hofmarskallatets reglement af august 2003 om bæring af dekorationer. Personer tildelt en orden kan takke herfor enten skriftligt eller møde i audiens.

Bæretilladelse til udenlandsk dekoration

Danske statsborgere, der er dekoreret med Dannebrogordenen, eller som beklæder en statstjenestemandsstilling, skal søge tilladelse til at anlægge og bære en udenlandsk dekoration. 

Ansøgningen stiles til H.M. Dronningen og indsendes til:
Ordenskapitlet
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
Postboks 2143
1015 København K

Levnedsbeskrivelse

Danske statsborgere dekoreret med orden eller medalje opfordres til at indsende levnedsbeskrivelse. Se mere herom under de historiske samlinger

Tilbagelevering af ordner

Alle ordener skal tilbageleveres til Ordenskapitlet ved modtagerens død. Ordenen – samt navn og fødselsdato på afdøde samt hvem kvittering skal sendes til - kan enten sendes (bør være anbefalet post) til Ordenskapitlet eller afleveres i receptionen i Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K. Man vil efterfølgende få kvittering fra Ordenskapitlet.

Ved tyveri af dekorationen

Ved tyveri af dekorationen kan den dekorerede få tilsvarende dekoration ved henvendelse til Ordenskapitlet under forudsætning af at
  • anmodningen vedlægges kopi af politianmeldelse og
  • der betales den til enhver tid gældende erstatningsværdi – erstatningsværdien kan oplyses ved henvendelse til Ordenskapitlet

Læs også

Læs mere om Elefantordenen

Læs mere om Dannebrogordenen

For at se seneste tildelinger henviser vi venligst til kongehuset.dk.

Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies